Opět v provozu na novém místě

04.05.2020 21:05

Takže fungujeme ..... zadní vchod Masarykovo  náměstí 79 ...... hliníková vrata ....... označení na zdi vedle vrat ...... označený zvonek jmenovkou.

Těšíme se na Vás.