Až si mě vezmeš k sobě...

  •   - dej mi čas abych pochopil co chceš

  •  a zůstanu ti věrný po celý život

  • - důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nezklamu

  • - nezlob se na mě dlouho a za trest mě nezavírej 

  • - povídej si se mnou, rád poslouchám tvůj hlas a učím se mu rozumět

  • - starej se o mě, moje láska a věrnost bude nekonečná

  • - buď se mnou v těžkých chvílích nemoci a stáří, s tebou je vše lehčí

  • - až se můj čas naplní nenech mě trpět, uknči mé trápení včas a zůstaň se mnou v této chvíli