Až si mě vezmeš k sobě...

14.02.2012 12:51
    •  Dej mi čas abych pochopil co chceš a  zůstanu ti věrný po celý život,

    •  důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nezklamu, nezlob se na mě dlouho a za trest mě nezavírej 

    •  povídej si se mnou, rád poslouchám tvůj hlas a učím se mu rozumět, starej se o mě, moje láska a věrnost bude nekonečná,

    •  buď se mnou v těžkých chvílích nemoci a stáří, s tebou je vše lehčí, až se můj čas naplní nenech mě trpět, uknči mé trápení včas 

    • a zůstaň se mnou v této chvíli